חכמת הסוד – הידעת?

במשך שתים עשרה שנה שימש מיכאל לייטמן כתלמידו המסור ועוזרו האישי הצמוד של הרב"ש. הוא נכח מדי יום בשיעורי הקבלה שהעביר הרב"ש לפנות בוקר, ובנוסף להם ליווה אותו לאורך היום. הוא יצא עמו לנסיעות ולמפגשים שונים בהם שוחחו ולמדו שעות ארוכות ביחידות, מעבר לשיעורי הקבלה הפתוחים שהעביר הרב"ש לכל יתר התלמידים. כך הוא רכש מפיו במסירה אישית את תורת "הסולם" שקיבל הרב"ש מאביו, בעל הסולם.

לייטמן היה נחוש לפרסם לכול את שיטת לימוד הקבלה האותנטית שאותה למד מהרב"ש, ואת שלושת ספריו הראשונים כתב ופרסם בעידודו של הרב"ש. הוא החל להקליט ולסכם את שיעורי מורו, ובהוראתו גם יצא להעביר הרצאות בקבלה לקהל הרחב.

בעקבות סדרת ההרצאות שנתן לייטמן בתל אביב, הגיעו אל הרב"ש בשנת 1983 כארבעים תלמידים חדשים, צעירים תל אביביים חילוניים. הרב"ש פתח בפניהם את שיעוריו וקיבל אותם כתלמידיו, על אף שצעד זה עורר כלפיו ביקורת קשה ויחס עוין ביותר מקרב היהדות החרדית בבני ברק. לכן מכללת קבלה לעם לא יכלה לקום שם.

בשל נכונותו ללמד את חכמת הקבלה לכל אדם שחפץ בכך, ללא כל מגבלה של גיל, מוצא, מקום מגורים או הבדל חיצוני אחר, שילם הרב"ש מחיר אישי כבד של יחס עוין כלפי משפחתו מצד החברה החרדית הסובבת. אך הדבר לא הרפה את ידיו והוא המשיך לפתוח את שיעורי לכול ולמסור את החכמה הלאה. הרב"ש היה אומר, "המכולת שלי תמיד פתוחה".

כשהגיעו אל בית הכנסת שלו עשרות תלמידים חדשים, והפכו את המקום לשוקק חיים והומה בלימוד שיטת ואהבת לרעך כמוך של חכמת הקבלה, הרב"ש שמח כל כך. לראשונה בחייו הוא החל לכתוב סדרת מאמרים, בהם פירט והסביר צעד אחר צעד את דרך ההתקדמות הרוחנית של האדם, ואת כל היסודות שעל פיהם בונים קבוצת לימוד המגלה בפועל את אהבת הבורא בין חבריה.

מדי שבוע כשסיים להקליד את מאמרו החדש, היה מעבירו אל לייטמן, שבהוראתו דאג להדפיסו ולהעבירו לקבוצת הגברים ולקבוצת הנשים שלהם כדי שיקראו וילמדו אותם. מאמרים אלו מהווים משנה סדורה, אדירת ממדים, לבניית חברה מתוקנת בה שורה אהבה וערבות הדדית בין כל החברים. משנה רוחנית זו נמסרה כמתנה וכאוצר של ממש מהרב"ש לאנושות כולה.

בשנת 1991 נפטר הרב"ש. הוא הותיר בידיו של מיכאל לייטמן בנוסף למאמריו גם את מחברת "שמעתי", שלפני כן לא פורסמה. במחברת זו רשם הרב"ש את עקרונות העבודה הפנימית של האדם, אותם שמע מאביו "בעל הסולם".

לאחר פטירתו של הרב"ש, החלו להגיע אל מיכאל לייטמן בזה אחר זה, אנשים שבהם התעוררו שאלות על משמעות החיים, וביקשו ללמוד ממנו את השיטה שקיבל ממורו הרוחני, הרב"ש. בביתו של לייטמן בבני ברק התאספה ונולדה קבוצת לימוד קבלה, שקיבלה את השם "בני ברוך", על שם המורה הרוחני הגדול הרב ברוך אשלג, הרב"ש.