מורה טוב

תפקידו של מורה הוא עיקרי וחשוב ביותר, התואר "מורה" בא מלשון הוראה, שמורה על הכיוון הנכון לתלמידיו, שיצעדו ויצליחו בדרך הקלה והנכונה, כעין מורה דרך ללימודים וגם לחיים.

מורה טוב מהווה דוגמא טובה, קודם כאדם, בהתנהגותו והתייחסותו המכבדת כלפי האחר.

דמותו דומיננטית ולכן עליו לנווט את תלמידיו להישגים, שכן הישגיהם משקפים את עבודתו עימם והשקעתו , והצלחתם היא הצלחתו.

מחוייבותו להעביר לתלמידיו ערכים טובים, עליו לעניין אותם ועם זאת להתעניין ברצונותיהם , צרכיהם ובקשותיהם ברגישות מירבית.

עליו לכבד ולהעריך כל תלמיד כאינדיבידואל בפני עצמו.

מורה טוב ישאר לעד סמל וזכרון חזק לתלמידיו באם היה שם עבורם ותרם להתקדמותם. הוא הסמכות בכיתה ולכן ניתן יהיה לסמוך עליו שהוא אמין ודיסקרטי ותמיד אוזנו קשובה לסודותיהם וקשייהם .

מטרתו בכיתה היא לאחד את התלמידים, לחבר אותם ולגבש אותם למקשה אחת, למשל בפעילויות, ספורט, מוסיקה, סרטים וטיולים, אשר משרים הרגשה של שיתופיות וחיבור הדדי. עבודתו עם תלמידיו תהיה בצורת מעגלי שיח, תוך שמירה על כללים של הקשבה כל אחד על פי תורו, כיבוד האחר, מה שנותן לכל אחד ואחת זכות לביטוי, וזאת ללא כל שפיטה מצידם או התערבות, אפשרי להוסיף לדברי החבר.

עליו להעלות שאלות מתקדמות על מנת לאתגר ולדרבן את התלמידים לפתרונות יצירתיים, מועילה לכך עבודה בקבוצות קטנות.

עליו לקבל כל תלמיד כשווה בין שווים ללא משוא פנים.

הוא המקנה דרך חיים טובה עם ערכים וכלים, הוא המודל והדוגמא היומיומית של התנהגות מתחשבת, נעימה, צנועה ואוהבת ועם זאת הוא קשוח ואיתן ששומר על גבולות ברורים על מנת להביא לאחדות קבוצתית.

איך הוא ידע שהוא מורה טוב?

הוא יחוש זאת מיד, וירגיש כי תלמידיו ילכו אחריו תמיד, יקשיבו לו, יכבדו אותו, ישמחו לקראתו, יספרו בשבחו וירצו להיות כמוהו!!!