קידום מעמד האישה

אחוז הנשים שנמצאות בתפקידי ניהול בכירים , בממשלה ובכנסת נמוך מאוד בהשוואה לאחוז הנשים
באוכלוסייה. לכן שדולות נשים רבות דורשות להשוות את אחוז הנשים בתפקידים בכירים לאחוז הגברים.
הנשים מרגישות שהן אינן מקבלות את חלקם השווה בהנהגת המדינה או בחלוקה צודקת של העושר.
השאלה היא כיצד עושים זאת בלי לנקוט צעדים שדווקא יזיקו מאוד למעמד האישה. אחת ההצעות למשל
קוראת להנהיג אפליה מתקנת במסגרת החוק.
הצעה כזאת לא רק שלא תקדם את מעמד האישה אלא להיפך, תזיק לו בצורה משמעותית. כיום כל
אישה שמגיעה לתפקיד בכיר זוכה לכבוד ולאמון מצד העובדים שלה, אך אילו תהיה אפליה מתקנת, מייד
יתגנב החשש לליבם של העובדים, שהמנהלת החדשה שהוצנחה עליהם, איננה אדם מוכשר אלא מנהלת
בינונית במקרה הטוב, שפשוט קיבלה קידום בגלל האפליה המתקנת. במקומות עבודה שניסו כבר את
השיטה הזו, אמנם קיבלו סטטיסטיקה יותר טובה, אלא שכל זה הגיע במחיר ירידה משמעותית בהערכה
של נשים מנהלות. קידום חקיקה של אפליה מתקנת בכנסת ובממשלה למשל, עשויה להיתפס כצעד
אנטי-דמוקרטי, שהרי אסור להתערב בבחירה של הציבור. ומי בעצם מפריע למשים להיבחר לכנסת ? הן
הרי יכולות להקים מפלגה משל עצמן, או להשתמש בכוח ההצבעה שלהן בבחירות המקדימות בתוך
המפלגות. גם במקרה זה חקיקה של אפליה מתקנת בכנסת ובממשלה תפגע בנשים הרבה יותר מאשר
תעזור למעמד האישה.
האמצעים המועילים ביותר הם העצמת נשים והורדת חסמים. למשל אפשר לתת לנשים מנהלות יותר
חופש, או יותר אפשריות לעבוד מהבית (למרות שבימים אלו של קורונה עבודה מהבית כבר נמצאת בכל
מקום). אחד החסמים למשל היום הוא התפישה שאישה מנהלת חייבת להיות קשוחה יותר ממנהלים
גברים, מהניסיון האישי שלי זה כבר מזמן הוכח כלא נכון, ישנן מנהלות טובות מאוד שלא מרגישות שום
צורך להיות כוחניות. בנושא של העצמת נשים, אפשר ליצור מספר קורסים שמלמדים נשים איך
להשתמש ביכולות הטבעיות שלהן כדי להתקדם במקום העבודה, או איך לפתח את המנהיגות הפוליטית
שלהן.
מאוד מצער לראות שעדיין יש נשים שחושבת שאת מעמד האישה אפשר לקדם בצורה כוחנית, באמצעים
גרועים כמו אפליה מתקנת, אמצעים אלו רק יפגעו במעמד האישה וכדאי שהשימוש בהם ייפסק.